Povinnosti členů

Sportovní klub Kolomuty, z.s

se sídlem Kolomuty č.p. 106, PSČ: 293 01

POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU

Výše schválených členských příspěvků na rok 500,-Kč / na člena spolku a 300,-Kč / pro seniory (důchodového věku).

Členské příspěvky jsou splatné při konání členské schůze k rukám pokladníka spolku, nebo v termínu nejpozději do 30.4. kalendářního roku k rukám pokladníka Zdeňka Fořta. Každý nový člen spolku uhradí členský příspěvek při podání přihlášky do spolku k rukám člena výboru spolku

Výjimku z povinnosti platit členské příspěvky mají členové spolku starší 60let a fotograf klubu Petr Linhart.

Brigádnické hodiny

Počet brigádnických hodin pro kalendářní rok

10 hodin každý člen spolku

Který člen sdružení neodpracuje 10 brigádnických hodin pro kalendářní rok, má povinnost uhradit 100,-Kč za každou jednu neodpracovanou brigádnickou hodinu v témže kalendářním roce jako náhradu a to v termínu do 30.10. do pokladny spolku k rukám Zdeňka Fořta.