Základní informace SA Kolomuty

Sportovní areál Kolomuty, z.s

se sídlem Kolomuty č.p. 106, PSČ: 293 01

IČ: 029 94 224

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L., vložka č. 60745

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Cena za pronájem kurtů

  • 150,-Kč / 1 hodina
  • Členové spolku zdarma
  • Je možné zakoupit permanentní vstupenku na kurty v hodnotě 1.300,-Kč / na rok / na jednu osobu

Při rezervaci kurtů má každý povinnost využívat rezervační systém na rezervaci kurtů na internetových stránkách www.sakolomuty.cz. Kdo nebude mít rezervován kurt na tomto rezervačním systému, nemá právo na užívání kurtu v době rezervace kurtu jinou osobou, která rezervaci kurtu řádně provedla.

Zájemci o členství v SK Kolomuty, z.s.

Zájemci o členství ve spolku mají možnost podat přihlášku do spolku, kterou je možné stáhnout na internetových stránkách www.sakolomuty.cz, nebo je možné ji vyzvednout v sídle spolku. Přihlášku je třeba vyplnit a předat osobně v sídle spolku kterémukoli ze členů rady spolku, kteří provedou kontrolu osobních údajů nového člena a převezmou členský příspěvek. Poté bude rada jednat o přijetí nových členů spolku na základě podaných přihlášek vždy na svém řádném zasedání a v případě rozhodnutí rady o nepřijetí za člena spolku bude členský příspěvek vrácen společně s rozhodnutím rady o nepřijetí za člena spolku.